Staff

Koji Aoshika

Koji Aoshika

Vice President, Asia-Pacific Region